Služby

V rámci našeho poradenství se zaměřujeme převážně na 6 souborů komplexních služeb, v rámci kterých poskytujeme podporu společnostem (tzn. škálu všech služeb, které nabízíme i samostatně).

Oblast revitalizací a restrukturalizací společnosti je nejčastější služba, kterou společnost LCG poskytuje. V dané oblasti mají manažeři společnosti velké zkušenosti ze všech různorodých odvětví. Ve všech společnostech bylo dosaženo stanovených cílů, které byly na začátku procesu stanoveny.

Nezávazně poptat

Pozn.: Schéma zachycuje 6 zjednodušených ukázkových stádií, ve kterých se může společnost ocitnout.
Jednotlivé služby se dají realizovat i mimo daný cyklus nebo v jiné etapě společnosti než je zakresleno ve schématu.

 1. Revize Business plánů, Financování projektů

  Naše společnost je orientována nejen na podporu již existujících firem, ale i na podporu a rozvoj nových projektů. Máme zkušenosti z oblasti tvorby business plánů (či podnikatelských záměrů) a dokážeme poradit v komplexním uchopení daného projektu z pohledu všech oblastí či zhodnocení jeho potenciálního úspěchu. Dokážeme identifikovat problémové oblasti a nalézt nové možnosti rozšíření projektu či jeho podpory a provázání s dalšími projekty či subjekty. Máme v týmu zkušené projektové manažery, kteří dokáží zajistit hladkou implementaci daného projektu na klíč či zajištění jednotlivých pozic v rámci nově vzniklé firmy. Ty nejlepší projekty, které nás dokáží zaujmout, financujeme z vlastních zdrojů nebo za pomocí našich partnerů.

  Nezávazně poptat
 2. Uvedení produktů/služeb na trh

  Uvedení nového produktu či společnosti na trh není v dnešní době nijak jednoduché. Firmy již nekonkurují jen těm v dané lokalitě (oblasti), ale konkurují si většinou celosvětově, díky rozvinutým novým technologiím. LCG má velké zkušenosti v oblasti uvádění produktů na trh a to hlavně prostřednictvím tzv. Nových médií. Pro tuto oblast byla vytvořena divize LCG New Media (www.lcgnewmedia.cz), která má za sebou několik úspěšných tzv. launch kampaní pro uvedení celé společnosti na trh stejně jako uvedení jednotlivých produktů či služeb dané společnosti. Jsme schopni vytvořit strategii, vizuály, či kreativní koncepci dané kampaně na všech platformách a zajistit její komplexní zajištění.

  Nezávazně poptat
 3. Zvýšení výkonnosti společností

  Velmi vyhledávanou službou se v posledních letech stává služba zvyšování výkonnosti společnosti. Management nebo majitelé firem nemají dostatečný odstup od dlouhodobého řízení a směřování firmy (jedná se o tzv. provozní slepotu). Může se tedy na první pohled zdát, že firmu čeká několik růstových období a není potřeba podnikat kroky k jakémukoliv zhodnocení stavu společnosti. I když firma na první pohled může být zdravá a fungovat na 100 %, detailnější pohled do vnitra společnosti může odhalit případné problémy nebo zárodky problémů, které se můžou v budoucnu přehoupnout do problémů zásadních rozměrů, ohrožující samostatný chod firmy. Převážnou část této služby tvoří redukce zbytných nákladů, které se dají využít na další rozvoj firmy, ale i vyhledání opravdových výhod společnosti (v daných oblastech i celku jako takového) a nastavení a implementace dané strategie, která povede k dalšímu růstu firmy. Jde převážně o nalezení a maximální využití potenciálu pro akceleraci růstu.

  Nezávazně poptat
 4. Strategie růstu

  Strategie růstu je velmi nezbytné řešení pro společnost, která je na vrcholu, rychle se rozrostla a pro další rozvoj společnosti je zapotřebí optimalizovat řízení společnosti, strukturu společnosti, strategii či provoz jako takový. Je to tzv. bod zvratu, a pokud nedojde k nastavení nezbytných opatření, společnost nebude schopna dosáhnout vyššího podílu na trhu a tím pádem i větší zákaznické nebo odběratelské masy. V tomto případě je nejdůležitějším bodem zhodnocení provozu společnosti jako takového a nastavení opatřeních, která povedou k zvýšené profitabilitě společnosti a její efektivitě. Hledáme další příležitosti pro danou firmu na poli jiných odvětví nebo rozšíření portfolia služeb či produktů. Mnohá růstová opatření se dají financovat z nalezených úspor společnosti. Dokážeme také posunout společnost v oblastech zvýšení funkčnosti zákaznického servisu či zákaznické zkušenosti jako takové. Ta je v dlouhodobém horizontu nepostradatelná součást rozvoje společnosti, neboť vyvažuje propast mezi novými zákazníky a těmi co lze poztrácet tzv. „po cestě“.

  Nezávazně poptat
 5. Revitalizace

  K revitalizaci společnosti je vhodné přistoupit pro nastartování akceschopnosti podniku a znovunalezení zdravého jádra při prvních náznacích krize společnosti nebo například při propadu tržeb. Dokážeme okamžitě řešit problémy v ekonomické a finanční oblasti, strategické, provozní, obchodní nebo marketingové. Veškeré změny je potřeba řešit v souvislostech společnosti jako celku. Klademe tak důraz na všechny aspekty a oblasti řízení podniku, které jsou nezbytné pro stabilizaci a následný rozvoj podniku. Naše společnost klade stejný důraz na nákladovou i výnosovou oblast řízení společnosti. Dostanete tak k dispozici zkušený tým odborníků pro jednotlivé oblasti.

  Nezávazně poptat
 6. Restrukturalizace

  Restrukturalizací je myšlena poslední šance o záchranu dané společnosti před úpadkem, vyhlášením konkurzu, likvidací nebo nucenou reorganizací. Podniky jsou většinou předlužené nebo nemají dostatečný odbyt pro udržení základních funkčních systémů. Stejně jako ve všech ostatních etapách firmy i v této vnímáme veškeré problémy a výzvy v souvislostech. V rámci komplexní restrukturalizace řešíme nejen tzv. finanční restrukturalizaci při zajištění profinancování chodu firmy, ale restrukturalizaci provozní (neustále zvyšování efektivity v provozu) a organizační (např. optimalizace organizačního schématu s využitím stávajících lidských zdrojů - hledání a aktivizace nejlepších lidí s alokací na vhodná místa). Nejen v této etapě společnosti jsme jejím partnerem a zástupcem pro zásadní obrat budoucího směřování společnosti. První pozitivní výsledky lze očekávat v řádů týdnů, zásadního charakteru pak v řádu měsíců.

  Nezávazně poptat