PR a komunikace

Co nabízíme

  • Korporátní PR, Brand PR, celebrity PR a Media Relations
  • Krizovou komunikaci společnosti
  • Zajištění media lobbingu a monitoringu
  • Individuální kontakty a tipy pro efektivní PR komunikaci
  • Propojování společnosti s vybranými projekty a partnery pro optimální medializaci
  • Event Management odborných projektů nebo charitativních akcí

Naše služby

Navrhujeme praktické kroky vedoucí k podpoře zájmu o společnost a její služby oslovením odborné i laické veřejnosti kontinuální komunikací prostřednictvím PR témat. Prověřené know-how a dobré dlouholeté vztahy s médii zajišťují výsledky a rychlou cílenou medializaci cílů. Následný reporting a průběžné hodnocení kvality zásahů a oslovení cílových skupin jsou nedílnou součástí servisu vedoucího k posilování nadčasové hodnoty společnosti a vytvoření profesionální PR komunikace. Všechny akce dokážeme zajistit od začátku až do konce. Ručíme za výsledek, tím šetříme váš čas. Nabízíme kreativitu a zajímavá koncepční řešení.

Detail aplikované služby: BUSINESS CASES