Obchod a marketing

Co nabízíme

Nabízíme komplexní 360° MARKETINGOVOU KOMUNIKACI, OPTIMALIZACI OBCHODNÍCH AKTIVIT A IDENTIFIKACI PŘÍLEŽITOSTÍ NA TRHU. Pomáháme především budovat silnou značku, zvyšovat poptávku, posilovat finanční pozici firmy, vytvářet pozitivní image a zvyšovat možnosti distribuce.

Vlastní poradenské činnosti předchází detailní ANALÝZA současné obchodní a marketingové koncepce společnosti, konkurenčního prostředí, potřeb a chování zákazníků a identifikace slabých míst a příležitostí. Součástí portfolia našich služeb je rovněž oborový benchmarking a monitoring domácích a zahraničních trendů.

Hlavní okruhy služeb

  • SEGMENTACE TRHU: průzkum trhu, profilování segmentů, výběr cílového segmentu
  • BRANDING: podílíme se na vytvoření pozitivního postoje zákazníků k Vaší značce (positioning, design, naming, způsob komunikace značky atd.)
  • MARKETINGOVÝ MIX: doporučíme Vám vhodnou skladbu marketingového mixu (produktový mix, kontraktační mix, distribuční mix, komunikační mix)
  • CENOVÁ POLITIKA: navrhneme Vám cenovou politiku
  • PLÁNOVÁNÍ A EXEKUCE KAMPANÍ: kompletní zajištění komunikační kampaně od průzkumu a strategie po samotnou exekuci a řízení, PR kampaně, volební kampaně, uvádění produktů/služeb na trh

Komunikační nástroje

Promotional marketing, direct marketing, guerillový marketing, digitální marketing, virový marketing, event marketing, product placement, mobilní marketing ad.

Detail aplikované služby: BUSINESS CASES