Řízení společnosti

Co nabízíme

  • Komplexní revitalizaci řízení společnosti, včetně restrukturalizace a reorganizace
  • Dílčí optimalizaci vnitřních i vnějších procesů na úrovni jednotlivých úseků nebo celků
  • Řízení změn a projektů

Zaměřujeme se na identifikaci a odstranění problémů v řízení společnosti, v nastavení jednotlivých vazeb a souvislostí či v nesprávném vedení zaměstnanců. Cílem navrhovaných změn je výrazné zvýšení efektivity řízení společnosti a zlepšení konkurenceschopnosti na trhu.

Nastavení služeb

  • Externí poradenství
    Zahrnuje optimalizaci organizace, řízení společnosti a součinnost při obsazování rozhodujících pozic vybranými manažery (identifikace nejlepších zaměstnanců uvnitř firmy, nastavení interních vazeb a souvislostí, změna interních procesů a předpisů, atd.)
  • Interní poradenství
    Zahrnuje osobní přítomnost zkušeného manažera z týmu LCG ve společnosti klienta po dobu zavádění změn.

Detail aplikované služby: BUSINESS CASES

KONTAKT

KANCELÁŘ

ZIRKON OFFICE CENTER
Sokolovská 131/86
186 00  Praha 8 - Karlín

KONTAKT

Tel.: +420 606 629 455
E-mail: lambertv@lcg360.cz

SPOJTE SE S NÁMI