Finanční analýza, ekonomické a finanční řízení

Co nabízíme

  • Ekonomické a finanční řízení společnosti
  • Optimalizaci, případně nastavení nového systému řízení ekonomiky a financí v souvislostech vnitřních procesů
  • Zavedení plánování, controllingu a vyhodnocování hospodaření jako základního nástroje kontroly společnosti (včetně střediskového hospodaření)
  • Stanovení zainteresovanosti (hmotné a jiné) klíčových pracovníků společnosti
  • Zpracování podkladů pro jednání s bankami a dalšími finančními institucemi, včetně jednání s nimi
  • Daňové a mzdové poradenství
  • Výuku v jednotlivých oblastech
Nezávazně poptat

Outsourcing

  • Vedení účetnictví
  • Vedení mezd

Nesprávné nastavení řízení ekonomiky a financí společnosti způsobuje zásadní problémy ve fungování a rozvoji podnikání. Řada společností dnes investuje nemalé prostředky do ekonomických a finančních analýz, auditů hospodaření a do dílčích opatření vedoucích ke snižování nákladů. My vám nabízíme v rámci služby 360° CONSULTING zavedení komplexních a konkrétních změn pro dosažení vytyčených cílů a optimalizaci vašeho hospodaření.

Detail aplikované služby: BUSINESS CASES