Strategické plánování

Co nabízíme

  • Rozbor současné strategie společnosti
  • Analýzu a vyhodnocení vývoje trhu a vlivu na strategii společnosti
  • Benchmarking domácí i zahraniční
  • Sestavení krátkodobé a dlouhodobé strategie společnosti

V dnešním dynamickém globálním prostředí není pro firmu jednoduché udržet svou konkurenceschopnost bez nových inovací a vizí. Pro top manažery uvnitř firmy je složité správně vyhodnotit všechna úskalí a problémy společnosti, neboť nemusí být na první pohled znatelné. Management společnosti navíc přirozeně ztrácí dostatečný odstup od vnitřního fungování organizace.

Včasné zapojení zkušeného týmu LCG může vaší společnosti významně pomoci se správným nasměrováním dalšího rozvoje podnikání. Na základě vstupní analýzy vám navrhneme novou strategii a vizi společnosti a zapojíme se i do řízení procesu přeměny s garancí dosažení stanovených cílů.

Detail aplikované služby: BUSINESS CASES