Zvyšování výkonnosti firem v praxi

9. 11. 2015 | Mgr. Vojtěch Lambert

Jedním ze základních problémů, kterými se potýká nejedna společnost, je jejich každodenní a průběžná výkonnost. Přičemž výkonnost firmy a jednotlivých částí jsou spojené nádoby.

Výkonnost bezprostředně souvisí se systémem řízení. Především s týmovým řízením a s řízením souvislostí.

Jakmile každý manažer řídí „jen“ svoji část a má „jen“ svůj limit, je to problém.

Řízení souvislostí stejně jako týmové řízení musí být uplatněno jak v jednotlivých částech společnosti, tak u celku. Problém každého manažera musí být alespoň částečným problémem všech ostatních manažerů. Především to platí o ekonomice. Ať se tento fakt někomu líbí nebo nelíbí, ekonomika protíná a ovlivňuje zásadním způsobem chod a existenci všech společností.

Dalšími významnými a rozhodujícími pravidly jsou rozhodování a komunikace.

Špatné výsledky společnosti bezprostředně souvisí se špatným nebo neefektivním řízením. A je jedno, jestli dílčích částí nebo celé firmy. Každá její neefektivní část, postup nebo činnost způsobuje celku problém, který se dřív nebo později projeví.

Je pak úplně jedno, jestli odrazem nekvalitního řízení je například špatná ekonomika výrobku, která vychází z  konstrukce nebo z technologie, špatná kalkulace prodejní ceny výrobku, neefektivní výroba, nákup nebo nedostatečná práce s pohledávkami a závazky. Ve finále se vše sečte a promítne do špatné efektivity.

Dalším příkladem, který významně ovlivňuje výkonnost společnosti, jsou špatné nebo nesprávně nastavené procesy a postupy ve firmě, včetně špatně nastaveného systému porad a přenášení informací a plnění úkolů z nich a na ně. Úkoly nebo problémy se pak mnozí manažeři snaží řešit systémem „jeden přes druhého“. Výsledkem je, že jsou jednotliví šéfové přetíženi, nestačí porady obíhat a nemají se ani na ně čas řádně připravit.

Není pak vůbec divné, že i když má firma například dostatek zakázek, není schopna je zvládnout.

Přesto že má řízení jasná a jednoduchá pravidla, hledají mnohé firmy cestu a někdy i záchranu ve složitostech. Ve své praxi se s tímto jevem potýkáme neustále.

Jak tomuto předejít

Z pohledu samotného managementu nebo majitelů je často složité analyzovat problém, neboť trpí tzv. provozní slepotou. Z našich zkušeností víme, že se jim dá těžko vysvětlit, co dělají špatně. Oni to přece dělají dlouho a nejlépe ví, co mají dělat.

Naše metodika

Ve chvíli, kdy jsme společností osloveni, abychom ověřili výkonnost firmy nebo provedli nějakou službu, nabízíme zákazníkovi, abychom uplatnili naší „metodu 360°“.

Jako všichni vždy začínáme rozsáhlou vstupní analýzou, která pokrývá všechny oblasti společnosti.

Následně navrhneme, co se společností. Ať už v rámci restrukturalizace, kdy je potřebné společnost zachránit nebo stabilizovat, nebo ve vazbě na rozvoj společnosti.

Předností naší společnosti LCG 360°Consulting jsou následující tři body postupu.

Především se jedná o metody, jak návrh proměnit v praxi a jak konkrétně dosáhnout změn. Zde se opíráme o mnohaleté prokazatelné zkušenosti a dosažené výsledky úspěšných manažerů naší společnosti napříč obory, včetně praxe, kdy některé naše manažery do vedení společností přímo dosazujeme. Cílem je, aby postupně vytvořili silný „domácí tým manažerů“, který bude schopen změny nejen pochopit, následně zavést, ale i udržet.

Ve čtvrtém kroku předáváme řízení společnosti (včetně nastaveného systému řízení souvislostí) majitelům nebo akcionářům.

V pátém kroku si nás někteří z nich najímají, abychom celý systém (včetně činnosti managementu) po nějakou dobu sledovali. Jsme jim zárukou, že pozitivní změny nebyly a nebudou jen dočasné.

I když naší předností je nastavit všude co nejjednodušší systém, jedná se vždy o dosti složitý proces. Samozřejmě záleží na velikosti a objemu práce.

Zde je nutné připomenout, že naše odměna se z největší části týká úspěchu celé restrukturalizace nebo rozvoje společnosti. Vždy přitom upřednostňujeme naprosto jasné a měřitelné ukazatele výkonnosti. Pokud my budeme úspěšní, mnohem více bude i náš zákazník.

V případě, že majitel nebo akcionáři vědí, co chtějí, co je jejich cílem, je možné dosáhnout prvních výsledků velmi brzy. V řádech měsíců.

Máme zkušenost, že celý proces restrukturalizace nebo revitalizace společnosti se může pohybovat od 6 měsíců do 2 let.

Tento systém též uplatňujeme v současné době v oblasti nástupnictví v rámci generačních výměn vedení společností.