Řízení v souvislostech

Správné řízení společnosti zahrnuje detailní poznání všech oblastí společnosti, klíčových jednotlivců, ale i kolektivů, klíčových specifik a vlastností společnosti, konkurenčních výhod, ale i nedostatků.

Dále pak způsob řešení obchodu společnosti, jak společnost pracuje se zákaznickými databázemi a kontakty, daty společnosti, jak je řízena ekonomika (tržby, náklady, Cash Flow). Jedná se o řízení společnosti napříč všemi oblastmi a ve všech souvislostech. Tedy řízení v rámci celé organizační struktury, dále řízení finanční, obchodní, marketingové, PR, personální, technické (včetně vývoje), IT, výrobní.

Velmi důležité a podstatné je, že se jedná o řízení jak z pohledu „provozního“, tak především z pohledu strategického, tedy středně a dlouhodobého rozvoje společnosti. Nesoulad řízení „provozu“ a strategického řízení ve prospěch „provozního“ je vždy počátkem blížících se problémů.

VÍCE informací o "ŘÍZENÍ V SOUVISLOSTECH" naleznete v tomto e-booku:

E-book | Předání řízení společnosti z jedné generace na druhou