Restrukturalizace

20. 7. 2013 | Ing. František Lambert

Úspěšně dokončených restrukturalizací v Česku není příliš mnoho!

  • Od počátku krize v roce 2008 vzrost počet ročně podaných insolvenčních návrhů v Česku takřka dvojnásobně.
  • Jednou z cest, jak se společnost může před úpadkem zachránit, je restrukturalizace – postup není určen českým právním řádem.
  • Zatímco v případě restrukturalizace se sama společnost dobrovolně rozhodne změnit svůj vnitřní systém fungování, konkurz či reorganizace jsou vynuceným postupem v případě úpadku.
  • Důvodem pro restrukturalizaci ale nemusí být jen finanční problémy. Může jít třeba o významné akvizice či neefektivní vnitřní strukturu společnosti.
  • Podnikatelé často podceňují problémy, které by mohla restrukturalizace vyřešit.
  • Většina neúspěšných snah o finanční restrukturalizaci  ztroskotá na nedůvěře zúčastněných stran, zadržování informací nebo na snaze problémy zastírat či zlehčovat.
  • Pokud není restrukturalizace provedena včas, hrozí společnosti prodej pod časovým tlakem nebo úpadek.

Výtah z článku „ Restrukturalizace, aneb když je společnost v úzkých“ publikovaný v Hospodářských novinách (19. -21. srpna 2011)

VIZE a SLUŽBY LCGRestrukturalizace a reorganizace je nezbytnou součástí změny společnosti. V současné době se mnoho podniků potýká s problémy souvisejícími s financováním svých operací, které ve velké míře vyplývají z neefektivního nastavení systému řízení.

Na základě provedení interní analýzy společnosti a vytvoření celkového “Big picture“ společnosti navrhneme optimální systém s ohledem na konkurenční prostředí firmy, pozici na trhu a další externí faktory.

Významnou výhodou našich služeb je možnost komplexní restrukturalizace. Díky rozsáhlým zkušenostem našeho teamu z různých odvětví výroby i služeb jsme nejenom schopni analyzovat problémy a tyto problémy zkorigovat ke zlepšení situace společnosti, ale připravit společnost k následnému rozvoji. Tento významný benefit v podobě komplexnosti našich služeb je výraznou konkurenční výhodou naší společnosti.

Při procesu restrukturalizace klademe důraz na následné hodnoty:

  • Optimalizace organizačního schéma s využití stávajících lidských zdrojů - hledání a aktivizace nejlepších lidí s alokací na vhodná místa.
  • Informovanost subjektů, kterých se změna týká, o chystaných změnách, očekávaném průběhu a rozvrhu jednotlivých kroků procesu změny, tak aby změna byla plynulá a nedocházelo k negativním vedlejším efektům způsobeným nízkou mírou informovanosti.
  • Zachování historických hodnot společnosti v nejvyšší možné míře slučitelné s chystanými změnami.