4 zásadní otázky k tématu „Nástupnictví v rodinných firmách“

3. 2. 2015 | Ing. František Lambert

Jste majitelem(kou) nebo spolumajitelem(kou) firmy, která je většinovým podílem v rukou Vaší rodiny? Přemýšlíte, co s firmou udělat – jestli jí předat na děti nebo ji prodat? Nevíte jaká úskalí tento proces představuje a chtěli byste se vyvarovat případných problémů? Ppřečtěte si 4 otázky na toto téma.

 1. S čím vším může poradenská firma při mezigeneračním předání pomoci? V čem jsou výhody oproti tomu, když se firma "z otce na syna" předává jen uvnitř rodiny?

  Prakticky se vším. Tedy od výuky sytému řízení společnosti samostatného následovníka (následovníků), přes výuku systému řízení celého nového managementu, až po řízení všech částí společnosti, uvnitř i vně společnosti. Může zajistit řízení nejen k zachování výkonnosti společnosti, ale především k jejímu rozvoji. Nejedná se tedy pouze o řízení každodenní činnosti provozu, ale především strategie a rozvoje firmy.

  V LCG 360°Consulting klademe důraz na nejdůležitější podmínky fungování každé moderní společnosti. Tedy na odborné řízení celé společnosti a všech jejích částí, na kvalifikované a kvalitní rozhodování a hlavně na ŘÍZENÍ SOUVISLOSTÍ.

 2. Pokud už mladší generace rodinný podnik převezme, jak by se měla chovat generace starší, která vedení předala?

  To považujeme za zásadní otázku. Aby většina společností řádně fungovala, musí být naprosto jasně a písemně dány podmínky jejího řízení. Tedy pravomoci, zodpovědnosti a vzájemné fungování. Od majitelů, akcionářů až po každého manažera. Když to není, ve většině případů bude v budoucnu problém.

  Ač se to zdá v rodině jednodušší, opak bývá pravdou. Pozice odcházejícího majitele musí tedy být jasně dána. Nejhorší je varianta, kdy odstupující majitel předá svoji firmu nástupci, ale průběžně, pokud možno nekoncepčně, do řízení a různých částí fungování společnosti neustále zasahuje.

 3. Jak bychom měli své děti zapojovat do práce ve firmě, pokud přemýšlíme o jejím předání? Mají začínat na vyšší pozici nebo je lépe, když si projdou celou firemní hierarchií? Proč?

  Nejlepší je nástupce průběžně připravovat. Aby společnost co nejvíce poznali a fyzicky si prošli co největší částí. To fyzicky podtrhujeme. Úplně jinak vypadá, ale i ve finále dopadá, když se někdo teoreticky připravuje např. na řízení Cash Flow a když za něj opravdu po nějakou dobu zodpovídá.

  Ale pozor. Známe případy, kdy nedobře zvolené zařazení nástupce ve společnosti v rámci přípravy, může jeho budoucnost ohrozit. Například tím, že mnoho lidí pozná nástupcovy slabiny, nedobrý způsob jednání. Stejně tak může být problém, když se s podřízenými stane větším kamarádem, než by muselo být.

  Z tohoto důvodu si myslíme, že na pozicích, podle našich zkušeností, nezáleží. Záleží na obsahu a volbě, co je nutné, aby nástupce zvládnul.

  Ideální je, aby nástupce (nástupci) měli odborné vedení. Aby je někdo z velkými zkušenostmi a s prokazatelnými výsledky profesi naučil. Naučit se všechna sám již dnes představuje velkou ztrátu času. A konkurence nepočká, až se něco naučím.

 4. Pokud se v rodině nenajde nástupce, kde se poohlédnout po jiném? Je lepší v tom případě firmu prodat?

  Při vyhledávání nového nástupce nebo nového managementu může pomoci specializovaná poradenská společnosti. Ta naše, LCG 360°Consulting, se na uvedené přímo specializuje. Nenabízíme jen manažera, jako personální agentury, ale celý systém spojený s řízením společnosti prostřednictvím řízení souvislostí. S tím je spojen i rozvoj společnosti. Garance systému je v osobních zkušenostech kvalitního týmu.

  U prodeje záleží na strategii prodávajícího. Rozhodující by ale měla být skutečnost, v jaké situaci se společnost nachází. Prodej bychom doporučili určitě v případě, kdy je společnost ekonomicky na vrcholu a není jistá budoucnost v oboru jejího podnikání a společnost si nemůže dovolit investovat do inovací. Záleží také na současných výsledcích dané společnosti. Děláme i programy, kdy cílem je firmu stabilizovat a připravit pro prodej s maximalizací ceny.

  Nejhorší variantou je, že majitelé mají nereálné představy. Setkali jsme se s mnoha, kteří sice vybudovali svoji společnost, která ve své době byla i dobrá a kvalitní, ale nevšimli si, že jejich miláček se postupně stal neprodejným a je v mnohých případech i špatně oživitelným.