K čemu je poradenská firma?

9. 10. 2014 | Ing. František Lambert

Kdyby se mě někdo před dvaceti lety zeptal, zda poradenskou firmu ve společnosti ano nebo ne, s velkou pravděpodobností bych asi odpověděl, že ne.

V té době jsem se snažil s týmem spolupracovníků, vyvést významnou jihočeskou strojírenskou společnost KOVOSVIT z obrovských problémů, do kterých se dostala, když se vydala na cestu tržní ekonomiky. V té době bylo nutné udělat vše nově. Počínaje konstrukcí a výrobou nových obráběcích strojů, které budou schopné alespoň částečně konkurovat na trzích západně od českých hranic, přes zavedení a rozvinutí v té době nulového obchodu, abychom obráběčky někam prodali, až po zcela nové ekonomické a finanční řízení společnosti. To celé zabalené do boje o přežití. Naše obrovské nasazení a snažení přineslo kýžené ovoce. Byli jsme úspěšní. KOVOSVIT se dostal na konci minulého tisíciletí na špičku ve vývoji, výrobě a v prodeji obráběcích strojů v ČR. A významně pronikal nejen na evropské trhy.

V té době jsem si byl jistý, že manažerský tým nemůže být jiný. Samozřejmě jsem občas uvažoval o změnách, ale vždy zvítězil fakt, že: „S těmito spolupracovníky jsem byl po celou dobu, tak není slušné je měnit. Vždyť oni mně tak moc pomohli“.

K poradenským firmám jsem v té době přistupoval tak, že je nepotřebujeme. Je pravda, že občas akcionáři nějakého „zázračného“ zahraničního poradce přivedli. Ti nás bohužel se svými znalostmi v naší pravdě nepotřebnosti jen utvrzovali. V té době se to tady „odborníky“ domnívajících se, že jsme tu do té doby žili na stromech, jen hemžilo.

S časem jsem ale názor změnil.

Kdybych v době, kterou jsem stručně popsal, měl dnešní znalosti, určitě bych jednal jinak. Byli bychom efektivnější a zároveň ve změnách rychlejší. Určitě by došlo i na personální změny.

Dnes již vím, že existují specializované poradenské firmy, které mohou významně pomoci. To specializované podtrhuji. Jejich znalosti a hlavně nezaujatý, vnitřními vztahy a vývojem nepokřivený a nezkreslený pohled na vše uvnitř společnosti, je obrovskou výhodou přinášející úspěch.

Má to však několik problémů. Uvedu ty nejčastější.

Jak poznat tu správnou poradenskou společnost, správné odborníky. Jaké náklady na ně vynaložit. Jak přesvědčit sám sebe a své okolí o potřebnosti změn, ke kterým mohou externí odborníci pomoci. Kdy je ten správný čas překročit práh pohledu sami na sebe, na své do té doby neomylné a správné rozhodování. Na rozvoj, na řízení společnosti a ekonomiky, na postupy, které jsme přece léta vymýšleli a vše dělali dobře. Jsem připraven já jako majitel, že někdo začne v mojí milované a vymazlené firmě měnit zaběhnuté zvyklosti. Jak si vysvětlit, že budu muset vynaložit náklady na poradenskou společnost, když vlastně sami teď nevíme, co dřív zaplatit. Vždyť jsme ve ztrátě a další náklady nám ji ještě více prohloubí. Kdy je nejlepší čas se odhodlat k restrukturalizaci společnosti. Kdy je nejlepší čas přemýšlet o dalším rozvoji společnosti. Praktické a mnoha lety vysledované a vyzkoušené zkušenosti s konkrétními řešeními a odpověďmi na uvedené problémy, uvedu v příštích blozích.

Čekat na moment změny, který se někdy dostaví, čekat že se něco stane, že mě něco zachrání a červená čísla v hospodaření se otočí do černých, je nejhorší varianta. Samo se nikdy nic nestane. Nestalo se doposud, tak proč by se mělo stát bez zásadních změn za pár dní nebo měsíců.

Proto je třeba jednat co nejdříve. V nejlepším případě, když jsem na vrcholu a chci se ubezpečit, jak dlouho onen vrchol, se stávajícími lidmi, stávajícím systémem řízení a fungování, udržím. Nebo jak reagovat na změny, které s sebou přináší změna zákonů, podmínek, atd. Kdy a jak reagovat například na změnu charakteru firmy. Jsem rád, že jsem v poslední době poznal osvícené významné majitele společností, kteří takto přemýšleli. A velmi si jich za to vážím. Jsou světlou výjimkou, ale jsou.

Nejhorší je situace, když se již společnost dostává do velkých problémů, do platební neschopnosti. U mnohých z nich majitelé čekají na zázrak, který se nedostavuje. A nebo vlastníků, a těch je také dost, kteří si myslí, že se objeví investor, který do jejich společnosti vloží finanční prostředky a navíc nebude chtít být majoritním vlastníkem. Mnozí z těchto si navíc myslí, jak cennou firmu vlastní a kolik by za ní dostali. Těm se špatně vysvětluje, že skutečnost je úplně jiná. Několik jsem jich také potkal.

Na druhé straně jsem ale z mnohaletých osobních a praktických zkušeností přesvědčen, že téměř vždy stojí za to se poradit. Ne vždy vše, co na první pohled vypadá neřešitelně, musí neřešitelným být. Hlavně pak když nevycházejí některé oblíbené ukazatele, kterými s oblibou operují „riskaři. Mám zkušenost a pomohl jsem se svými spolupracovníky firmám, které již dávno byli podle podobných ukazatelů v „klinické smrti“.

Co tedy?

Je to jednoduché. Stačí vyhledat odbornou společnost, zvednout telefon, napsat mail a zeptat se či se poradit. Za to nikdo nic nedáte. Možná, že už při první setkání poznáte, že ten nebo ti, kteří sedí proti vám, vlastně problematice velmi rozumí. Že vás již napoprvé zaujmou svými zkušenostmi a názory. Že ví, o čem mluví a jsou schopni navrhnout řešení, která jsou zajímavá a nová. Že ví, jak vám pomoci.

Snad ještě jeden dodatek. Navíc nabízejí pomoc a řešení za přijatelných finančních podmínek, vázaných především na dosažený úspěch. Tedy, pokud bude vydělávat poradenská společnost, budete mnohem více vydělávat vy.