K čemu je poradenská firma?

27. 5. 2014 | Mgr. Vojtěch Lambert

Existuje mnoho metod jak si může majitel firmy spočítat hodnotu svého podniku. Nejčastěji je používána metoda diskontovaného cash flow (nebo také discounted cash flow, DCF), které je postaveno na peněžních tocích v budoucnosti společnosti, očištěno o veškeré investice a daně. Lze tak při propočtech ovlivňovat jak se společnost bude v budoucnu vyvíjet a kalkulace tak není závislá pouze na současném stavu společnosti. Tato metoda je poměrně přesná, ale také časově zdlouhavější, neboť se propočítává nejčastěji s pětiletým výhledem.

Pro rychlý a poměrně jasný propočet lze využít také metodu tzv. transakčního násobku, kterou používá například i velká auditorská čtyřka při rychlých odhadech ceny společností nebo pro zjištění benchmarku trhu. Ta je na porovnání oceňované společnosti s obdobnými společnostmi, které se staly předmětem nějaké transakce. Transakční násobek nelze jen tak odhadnout, ale lze získat nebo zakoupit z velkých databází, jako je např. Mergermarket. Výhodou této míry je, že jsou do ní promítnuty trendy v odvětvích.

Jak tedy spočítat hodnotu svého podniku? Je zapotřebí vzít:

  1. ukazatel EBITDA daného období
  2. vynásobit transakčním násobkem daného odvětví (pro rok 2011 náhled zde: http://bit.ly/1k94r3O)
  3. odečíst dluh společnosti
  4. a na závěr připočíst hodnotu neprovozního majetku.

Přes tuto metodu lze velice rychle nejen spočítat hodnotu daného podniku, ale také porovnat hodnotu dvou podniků v daném odvětví. Je tedy velmi vhodná při volbě investice nebo při prodeji podniku.